Problemy tłumaczeniowe napotkane podczas praktyk

Problemy tłumaczeniowe napotkane podczas praktyk

9 maja, 2020 Wyłączono przez Piotr Cieślak

Praktyki są nieodłącznym elementem każdych studiów. Studenci mniej lub bardziej ochoczo w nich uczestniczą. Oczywistym jest, że praktyki tłumaczeniowe to przede wszystkim pierwsze zetknięcie się z zawodem, który będą w przyszłości wykonywać. Jednak rzeczywistość bywa różna.

Czasem praktyki te są jedynie odbyte, bez faktycznego zaangażowania się w pracę. Nie inaczej jest w przypadku praktyk translatorycznych. Młody tłumacz właśnie po to odbywa praktyki, aby w przyszłym zawodzie potrafił się odnaleźć. Rzetelne praktyki służą zdobyciu doświadczenia i poszerzają wiedzę merytoryczną studenta. Ale nie oznacza to, że zawsze przebiegają one gładko i płynnie.

Jakie problemy tłumaczeniowe można napotkać podczas praktyk? Tak naprawdę każde. Począwszy od trudności ze zrozumieniem tekstu, znajomością literatury fachowej czy wreszcie z samymi dokumentami do przekładu. Pamiętajmy, że podczas praktyk wielu studentów niejednokrotnie po raz pierwszy styka się z przekładem i tekstem źródłowym.

Jednak, na problemy tłumaczeniowe podczas praktyk napotykają również sami tłumacze. W ich przypadku nie wypływa to z braku wiedzy czy zaangażowania, a normalnego trybu pracy. Nie sposób zapomnieć, że praca tłumacza nie sprowadza się jedynie do wiernego przekładu z języka wyjściowego na docelowy. To nieustanne doskonalenie umiejętności, prowadzące do perfekcji w zawodzie. Jednak nie ma chyba tłumacza, który mógłby uznać, że jego praca polega wyłącznie na prostych przekładach.

Specyfika zawodu wymaga ogromnej wiedzy specjalistycznej. Nie tylko przy wykonywaniu przekładu prawniczego, medycznego czy technicznego. W każdej dziedzinie pracy tłumacz musi być przygotowany na trudności. I potrafić je przezwyciężyć. I o tym jest dzisiejszy artykuł.

Jakie problemy tłumaczeniowe można napotkać podczas praktyk?

Wiele biur tłumaczeń organizuje nabory na praktyki dla studentów filologii języków obcych. Aby dostać się na praktykę do dobrego biura, najczęściej student musi wykazać się wiedzą językową, znać minimum jeden język obcy oraz mieć przynajmniej podstawową znajomość języka angielskiego.

Ale przekład językowy to tylko jedna z dziedzin działalności biura tłumaczeń. Warto wiedzieć, że nad zleceniem pracuje zwykle kilka osób, a ostateczne tłumaczenie jest efektem końcowym ich działań. Proces tłumaczenia przebiega długofalowo, nie wystarczy tekstu wpisać w internetowy program google i uzyskać ostateczny przekład dla klienta. To praca o wiele bardziej skomplikowana. Dlatego tak ważne są praktyki dla młodych adeptów tego zawodu.

Czym zajmuje się praktykant w biurze? Przede wszystkim dużo zależy od poziomu jego wiedzy. Głównym zadaniem praktykantów jest chociażby przygotowywanie projektów tłumaczeń. Na ich bazie później tłumacz specjalistyczny może tworzyć własne tłumaczenie, posiłkując się projektem. Do najczęstszych problemów tłumaczeniowych napotkanych podczas praktyk należy w głównej mierze nieznajomość technik tłumaczeniowych. Wydaje się być to oczywiste w przypadku młodych tłumaczy. I właśnie po to są praktyki, aby te deficyty niwelować. Często zdarza się, że młody tłumacz chcąc wykazać się inicjatywą, przyjmuje tłumaczenie i chce wykonać je samodzielnie. W końcu to nic trudnego… Jeśli podczas pracy korzysta z specjalistycznych publikacji to doskonale. Jednak, jeśli chcąc ułatwić sobie pracę korzysta z komputerowego programu do translacji, może nie sprostać zadaniu. Dlatego najczęstszymi trudnościami dla młodych tłumaczy podczas praktyk jest po prostu brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia w pracy.

Problemy tłumaczeniowe napotkane podczas praktyk doświadczonych tłumaczy

W przypadku doświadczonych tłumaczy sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tu brak doświadczenia nie ma miejsca. Ale jak w każdym zawodzie, trudności tłumaczeniowych nie brakuje. Aby opisać z jakimi najczęściej trudnościami tłumaczeniowymi spotyka się tłumacz podczas praktyk, warto usystematyzować najpierw proces i zakres przekładu.

Jedną z najważniejszych spraw jest metoda poprawnego tłumaczenia. Od niej zależy efekt tłumaczenia. Jeśli tłumacz obierze odpowiednią strategię czynności, praca nad przekładem przebiegnie szybko. Inną ważną kwestią jest także plan działania i podjęcie odpowiednich działań aby go zrealizować. Na tym opiera się praca tłumacza. Do najczęstszych problemów tłumaczeniowych napotykanych podczas praktyki tłumacza należą polisemiczność wyrazów, frazeologia, specjalistyczne słownictwo angielskie czy niemieckie oraz specyfika tłumaczeń ustnych.

Dwoistość semantyczna wyrazów i podobne znaczenia to jeden z największych problemów. tłumaczeniowych podczas praktyk. Aby poprawnie zastosować dane wyrażenie, należy znać kontekst znaczeniowy tekstu. Każda dziedzina tłumaczeń jest przecież inna. Dlatego czasem wydaje się być koniecznym zaangażowanie do procesu tłumaczenia większej liczby tłumaczy. Dzięki połączeniu doświadczeń kilku osób, cel tłumaczenia może być sprawniej i szybciej osiągnięty.

Ale to nadal nie wszystko. Praca tłumacza wymaga ogromne uwagi i starannej analizy tekstu wyjściowego. Pamiętajmy, że każde słowo ma znaczenie. Nawet niewinne „the”, „you” czy „and” w angielskim. W zależności od kontekstu wyrażeniowego może zmienić znaczenie zdania i mieć wpływ na całość przekładu. Często sama teoria jest niewystarczająca aby móc poradzić sobie z wymagającym przekładem.

Jak radzić sobie z problemami tłumaczeniowymi napotkanymi podczas praktyk?

Przekład często wymaga od tłumacza ogromnej wiedzy i umiejętności korzystania z niej. Nie tylko dotyczy to doświadczonych specjalistów ale także studentów. Tak naprawdę małe znaczenie ma staż pracy w zawodzie,, a inteligencja i zmysł poszukiwania wiedzy. Jak najlepiej radzić sobie z trudnościami tłumaczeniowymi, które napotykamy podczas praktyk?

Przede wszystkim korzystając z dostępnych źródeł wiedzy. Najlepsze są rekomendowane przez specjalistów książki, podręczniki. Nie zamykajmy się także na niestandardowe bazy wiedzy, które możemy znaleźć w internecie. Tu właśnie można odszukać publikacje znanych autorów w formacie pdf, z których można korzystać. Można znaleźć je w archiwum znanych uczelni lingwistycznych jak i instytutów naukowych. Dzięki nim tłumacz może poznać nowe metody tłumaczenia skomplikowanych tekstów. Z tej bazy wiedzy korzystać mogą także studenci. Internet jest dziś dosłownie intuicyjnym źródłem wiedzy. Dzięki dostępnym słownikom internetowym i translatorom można najlepiej dopasować terminologię do znaczenia tekstu.

Praktyki tłumaczeniowe są doskonałym sprawdzeniem umiejętności młodego tłumacza. Podczas ich odbywania zdobywa niezbędne w pracy doświadczenie i obycie z zawodem. Zarówno podczas praktyk studenckich jak i w pracy tłumacza na co dzień możemy zetknąć się z problemami tłumaczeniowymi. To one wymagają od nas większego zaangażowania umiejętności i wiedzy, by osiągnąć cel przekładu. Ale dzięki właśnie tym problemom tłumaczeniowym, które tłumacz napotyka w praktyce, stale podnosi swe zdolności i warsztat pracy. Nie traktujmy tych trudności jako ograniczenia w pracy, a jako nowe możliwości rozwoju i poszerzenia wiedzy.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]