Jak przebiega egzamin na certyfikat językowy IELTS?

Jak przebiega egzamin na certyfikat językowy IELTS?

31 marca, 2019 Wyłączono przez Piotr Cieślak

Certyfikat językowy IELTS to współcześnie jedna z najważniejszych pozycji, jaka powinna się znajdować w CV. Znajomość języka obcego to we współczesnym świecie konieczność, ale coraz więcej pracodawców wymaga potwierdzenia znajomości języka na piśmie. Dlatego właśnie w ostatnich latach egzaminy IELTS notują rekordy popularności. Ale dlaczego to właśnie ten egzamin jest aż tak istotny? Tylko u nas kompendium wiedzy na temat testu IELTS!

Kto stworzył egzamin IELTS?

Certyfikat językowy IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego i jest niepodważalnym dowodem na to, że umiemy się posługiwać mową Szekspira. IELTS (International English Language Testing System) jest jednym z najczęściej akceptowanych certyfikatów potwierdzających znajomość angielskiego, a został stworzony nie przez jedną, lecz przez aż trzy instytucje:

Twórcy egzaminu IELTS są absolutną elitą wśród angielskich językoznawców, dlatego certyfikat językowy IELTS jest szeroko akceptowany na całym świecie – w odróżnieniu od egzaminu TOEFL czy FCE.

Kto akceptuje certyfikat językowy IELTS i dlaczego jest aż tak istotny?

Certyfikat IELTS otwiera drzwi do niemal 10 tysięcy instytucji rozsianych na całym świecie. Osoba posiadająca ten certyfikat może zaimponować nim:

 • na wszystkich uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych,

 • na większości uniwersytetów europejskich i pozaeuropejskich,

 • u niemal każdego pracodawcy,

 • we wszystkich agencjach rządowych i agendach ONZ.

Warto także wiedzieć, że certyfikat językowy IELTS jest jedynym honorowanym egzaminem przez urzędy imigracyjne wymagające poświadczenia znajomości języka angielskiego (a to z kolei ułatwia drogę do osiedlenia się na stałe za granicą).

Dlaczego warto posiadać certyfikat językowy IELTS?

 • Ułatwia proces rekrutacyjny w programie Erasmus+ – osoby legitymujące się certyfikatem IELTS są zwolnione z wszelkich egzaminów, bowiem egzamin sam w sobie poświadcza wymagany poziom (na ogół B2).

 • Pozwala zaliczyć lektoraty na studiach z najwyższą możliwą oceną – zgodnie z efektami kształcenia studentów, do obrony pracy licencjackiej można przystąpić tylko w razie opanowania języka obcego na poziomie B2. Certyfikat IELTS naturalnie potwierdza wyższy poziom biegłości w języku angielskim, dlatego zwalnia jego posiadaczy z obowiązku uczęszczania na lektoraty.

 • Jest warunkiem niezbędnym przy staraniach o prawo stałego pobytu w krajach anglojęzycznych (każdy kraj wymaga od imigranta znajomości języka kraju przyjmującego na odpowiednim poziomie).

 • Ułatwia otrzymanie pracy za granicą – w przypadku wyboru między kandydatami o różnym poziomu biegłości w języku angielskim, pracodawcy chętniej patrzą na tych o wyższym poziomie potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem (a za taki uchodzi certyfikat językowy IELTS).

 • Zapewnia każdego zainteresowanego o fakcie, że w tej chwili posiadasz odpowiedni poziom znajomości języka – jako, że pamięć ludzka bywa ulotna, wiele certyfikatów zdanych lata temu zachowuje swoją aktualność tylko na papierze. Certyfikat IELTS z kolei zaświadcza realną znajomość języka – jest bowiem ważny tylko przez dwa lata.

Jak wygląda egzamin IELTS? Gdzie można przystąpić do egzaminu?

Egzamin IELTS jest przeprowadzany regularnie w Warszawie i Krakowie. Kilka razy w roku przeprowadza się jednak egzamin również w innych miastach, takich jak Gdańsk, Wrocław czy Poznań.

Certyfikat językowy IELTS – jakie są rodzaje?

Chociaż mówimy ciągle o teście IELTS, to warto jednak pamiętać, że ten egzamin ma dwie odmiany:

 • Academic – kierowany do osób pragnących podjąć studia za granicą lub zdobycie praktyki w zawodzie wymagającym kształcenia akademickiego, kładzie nacisk na te same elementy, co polska matura z języka obcego: znajomość odpowiednich struktur gramatycznych i umiejętność ich prawidłowego zastosowania w danym kontekście.

 • General Training – kierowany do osób pragnących mieć certyfikat językowych i planujących osiedlenie się na stałe za granicą (a także dla osób planujących naukę na poziomie wykształcenia poniżej wyższego). General Training skupia się na słownictwie i umiejętnościach miękkich, mniejszą wagę przykłada zaś do gramatyki.

Z jakich części składa się egzamin IELTS?

Egzamin IELTS składa się z czterech modułów weryfikujących sprawność w czterech obszarach języka:

 • słuchanie (trwa 40 minut),

 • czytanie (trwa 60 minut),

 • pisanie (trwa 60 minut),

 • mówienie (trwa 10-15 minut).

Bardzo istotne jest to, że egzamin jest podzielony na dwie części: pisemną i ustna. Moduły sprawdzające słuchanie, czytanie i pisanie odbywają się w jednym trzygodzinnym bloku, zaś egzamin ustny jest od tych części całkowicie niezależny. Egzamin ustny jest już w pełni indywidualny (zdający przebywa sam na sam z egzaminatorem) i może się odbyć tego samego dnia, co egzamin pisemny, choć nie musi (w przypadku dużej liczby kandydatów na jeden egzamin, część ustna może się odbyć w terminie do 7 dni po egzaminie pisemnym).

Certyfikat językowy IELTS – co oznaczają poszczególne oceny?

0 – Did not attempt the test – zdający nie przystąpił do egzaminu

1 – Non user – zdający zna ledwie pojedyncze słowa, komunikacja jest niemożliwa

2 – Intermittent user – zdający zna niektóre słowa, ale komunikacja z nim przychodzi z trudem

3 – Extremely limited user – zdający umie się komunikować jedynie w podstawowych, znajomych sytuacjach

4 – Limited user – zdający umie się komunikować jedynie w znajomych sytuacjach, zna skomplikowane struktury, choć nie stosuje ich prawidłowo

5 – Modest user – zdający radzi sobie w większości sytuacji, jednak popełnia wiele błędów

6 – Competent user – zdający radzi sobie w większości sytuacji i umie posługiwać się skomplikowanymi strukturami (ale wyłącznie w znanych sytuacjach)

7 – Good user – zdający dobrze radzi sobie z językiem angielskim, umie wykorzystywać skomplikowane struktury i umie się odnaleźć w nieznanych sytuacjach, choć czasem popełnia błędy

8 – Very good user – zdający w pełni opanował język, radzi sobie w każdej sytuacji komunikacyjnej, choć zdarzają mu się błędy

9 – Expert user – zdający opanował język angielski na poziomie native speakera, rozumie każde zdanie i umie odnaleźć się w każdej sytuacji

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu IELTS?

Niezależnie od wyniku egzaminu, samo przystąpienie jest płatne i wiąże się z opłatą 790 zł. Na tak wysoki koszt składają się przede wszystkim koszty transportu i sprawdzenia egzaminów. Ale każdy, kto otrzymał certyfikat językowy IELTS potwierdza, że naprawdę warto!

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]