Ile zarabia tłumacz przysięgły? Od czego zależy jego wynagrodzenie?

Ile zarabia tłumacz przysięgły? Od czego zależy jego wynagrodzenie?

7 czerwca, 2019 Wyłączono przez Piotr Cieślak

Bardzo wielu adeptów lingwistyki stosowanej zastanawia się nad tym, ile zarabia tłumacz przysięgły. Wiadomo – planując pracę w zawodzie dobrze wiedzieć od razu, z zarobkami jakiego rzędu należy się liczyć. Jedni wybierają karierę w zwykłych tłumaczeniach, inni zaś przystępują do egzaminów na tłumacza przysięgłego. Która z tych dróg jest bardziej opłacalna? I czy warto zdawać jeden z najbardziej skomplikowanych egzaminów w Polsce?

Kim jest i ile zarabia tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to ktoś więcej, niż człowiek tłumaczący tekst z jednego języka na drugi – to przede wszystkim zawód zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły nie może pozwolić sobie na żadną pomyłkę, a każde jego tłumaczenie poświadczane jest pieczęcią. Warto przy tym dodać, że jest to zawód ściśle regulowany przez prawo (Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego)

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

 • Aby móc pracować w zawodzie, trzeba łącznie spełnić kilka warunków, wśród których znajdują się:

 • obywatelstwo polskie, innego kraju UE, EFTA lub EOG,

 • znajomość języka polskiego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • niekaralność,

 • tytuł magistra na kierunku filologia lub innym (wówczas niezbędne są studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia),

 • zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o zawodzie tłumacza przysięgłego:

 • aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu na tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin pisemny oraz ustny z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie,

 • w przypadku niezdania egzaminu na tłumacza przysięgłego, można do niego ponownie przystąpić dopiero po roku od daty poprzedniego egzaminu,

 • egzamin jest odpłatny, a jego wysokość ustalono na 800 PLN,

 • po zdanym egzaminie tłumacz przysięgły musi złożyć przed Ministrem Sprawiedliwości ślubowanie o treści:

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Jeśli chodzi o tłumaczenia przysięgłe, rozpiętość zarobków jest bardzo duża, co wynika ze złożoności zawodu. Nie da się ustalić średniej, bowiem na wysokość zarobków ma znaczenie:

 • liczba zleceń,

 • forma zatrudnienia (jednoosobowa działalność gospodarcza lub własne biuro tłumaczeń),

 • lokalizacja,

 • tłumaczony język,

 • ustalona przez siebie stawka za stronę tłumaczeniową.

Jednak jeśli próbować uśrednić wynagrodzenie, okazuje się, że tłumacz przysięgły zarabia ok. 5 000 PLN brutto. Czy to dużo? To już zależy od perspektywy – warto jednak pamiętać, że tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym, wykonującym zawód zaufania publicznego.

Ile zarabia tłumacz przysięgły na zleceniach państwowych?

Co równie istotne, Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zobowiązuje tłumacza przysięgłego do realizacji zleceń na potrzeby:

 • sądu,

 • prokuratora,

 • Policji,

 • organów administracji publicznej.

W takiej sytuacji to, ile zarabia tłumacz przysięgły, jest jasno określone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, zgodnie z którym stawka wynagrodzenia tłumaczenia przysięgłego wynosi:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 23 zł,

b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 24,77 zł,

c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 30,07 zł.

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 33,61 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 30,07 zł,

b) na inny język europejski i na język łaciński – 35,38 zł,

c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 40,69 zł,

d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 49,54 zł.

Warto też mieć w pamięci paragraf drugi Rozporządzenia, zgodnie z którym:

Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki podwyższa się o 100 %.

Jak jeszcze wygląda wynagrodzenie? Ile zarabia tłumacz przysięgły na zleceniach państwowych?

Zgodnie z paragrafem trzecim, podwyższa się o 25 % stawki za tłumaczenia tekstów:

1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,

2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,

3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

Do tego dochodzą kolejne świadczenia:

 • za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki.
 • za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki.
 • wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

Ważne! Sprawdź koniecznie, ile zarabia tłumacz przysięgły języków egzotycznych!

Myślisz, że najczęściej wybieranym językiem jest język angielski? Choć język Szekspira jest najbardziej rozpowszechniony w Europie, to jednak ze względu na zacieśnione stosunki z Niemcami, to właśnie niemiecki króluje wśród tłumaczy przysięgłych – osób parających się językiem Goethego jest aż 3780 (podczas, gdy tłumaczy przysięgłych języka angielskiego jest „ledwie” 2755). A jak wygląda sytuacja z innymi językami? Liczba tłumaczy przysięgłych wynosi:

 • 1265 dla języka rosyjskiego,
 • 1145 dla języka francuskiego,
 • 322 dla języka hiszpańskiego,
 • 97 dla języka szwedzkiego,
 • 94 dla języka niderlandzkiego,
 • 54 dla języka arabskiego,
 • 16 dla języka chińskiego.

Widać więc wyraźnie, że im bardziej egzotyczny język, tym mniej tłumaczy. Dodajmy bowiem, że dla takich języków jak kirgiski, paszto czy amharski w całym kraju znajduje się tylko po jednym tłumaczu przysięgłym! Oznacza to wszystkim monopol na rynku – tylko pamiętajmy, że tłumacze najbardziej niszowych języków nie mogą liczyć na taką ilość zleceń co tłumacze języków europejskich.

Warto jednak pamiętać, że znajomość egzotycznych języków jest w cenie. Już teraz znawcy języków skandynawskich mogą liczyć na niemal dwukrotnie wyższe zarobki. A ze względu na ciągłą ekspansję nowych rynków, może się okazać że w najbliższej przyszłości tłumacze przysięgli egzotycznych języków osiągną jeszcze wyższy pułap finansowy!

Jak rozliczane jest wynagrodzenie tłumacza przysięgłego?

Podczas, gdy w przypadku zwykłych tłumaczeń podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest strona rozliczeniowa (której objętość wynosi zwyczajowo 1800 znaków ze spacjami, choć decyzja należy do tłumacza), tłumacze przysięgli nie mają takiej dowolności. Ich wynagrodzenie wyceniane jest na podstawie określonej w Ustawie strony rozliczeniowej, której objętość szacuje się na 25 wierszy po 45 znaków. Łatwo więc policzyć, że jedna strona tłumaczeniowa odpowiada 1125 znakom ze spacjami. Pamiętajmy też, że stawka dotyczy każdej rozpoczętej strony – tak więc przy tekście liczącym 1126 znaków ze spacjami (nawet, jeśli zmieści się na jednej kartce) zapłacimy za dwie strony rozliczeniowe. A czy ta liczba znaków jest duża? Dla porównania, cały ten akapit liczy sobie 823 znaki ze spacjami, co odpowiada jednej stronie rozliczeniowej.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]