Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

30 sierpnia, 2021 Wyłączono przez Piotr Cieślak

Tłumaczenia językowe to bardzo duża branża. Tłumaczone są różnego rodzaju treści, od tych omawiających codzienne sprawy po te bardziej skomplikowane, specjalistyczne. Klienci mają różne wymagania, a tłumacze muszą im sprostać. Specyfika samej treści również wymaga, aby pewne treści traktować inaczej niż standardowe zlecenia. Przykładem takich treści są te, które posiadają moc prawną. Wtedy, tłumaczenie wymaga uwierzytelnienia. Tymi przykładami zajmuje się tłumacz przysięgły. Jakie teksty podlegają tłumaczeniom przysięgłym? Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?. Czytaj dalej a znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest zawsze wtedy, gdy treść podlegająca posiada moc prawną. Do takich tekstów należeć mogą wyroki sądowe, mandaty, akty prawne, ustawy, materiały dowodowe czy rozporządzenia. Nie tylko w przypadku takich treści można skorzystać z oferty tłumacza przysięgłego. Tak naprawdę, każdy tekst może zostać przetłumaczony z uwierzytelnieniem. Bardzo często agencje ubezpieczeniowe wymagają, aby wnioski o odszkodowanie były wykonane przez tłumacza przysięgłego. Rejestracja pojazdu z zagranicy również nie obędzie się bez tłumaczenia przysięgłego dokumentów auta. Wiele instytucji edukacyjnych, również wymaga, aby dyplomy oraz świadectwa miały status tłumaczenia uwierzytelnionego. Kontynuacja nauki za granicą jest możliwa, gdy tłumaczenie dokumentów odbędzie się z udziałem tłumacza przysięgłego. Podobnie świadectwa pracy czy uprawnienia i ukończone kursy oraz certyfikaty są sporządzane w ten sposób.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Każdy doświadczony tłumacz, który chce rozszerzyć ofertę swojej działalności o tłumaczenia uwierzytelnione, może stać się tłumaczem przysięgłym. Jednak spełnić musi szereg wymagań, które zawarte są w Ustawie o tłumaczeniach przysięgłych. Pieczę nad tłumaczami przysięgłymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Na oficjalnej stronie ministerstwa, dowiedzieć się można, że tłumaczem przysięgłym mogą zostać osoby, które:

  1. posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;
  2. znają język polski;
  3. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyli studia wyższe.

Istnieją pewne odstępstwa, które analizowane są indywidualnie. Czasem można nie posiadać wyższego wykształcenia i wnioskować w ministerstwie o zwolnienie z tego obowiązku. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na tłumaczy przysięgłych, zazwyczaj wniosek zostaje przyjęty. Warto ze wszelkimi uwagami zwracać się bezpośrednio, wiele kwestii jest rozpatrywane bez uogólnień, indywidualnie.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Kolejnym krokiem do zostania tłumaczem przysięgłym, jest egzamin na tłumacza przysięgłego. Składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Tylko zaliczenie obu części z pozytywnym wynikiem gwarantuje zdanie całego egzaminu. Kandydat ma do czynienia z treściami związanymi z językiem prawnym bądź prawniczym. Egzamin nie należy do najłatwiejszych, mimo to chętnych nie brakuje. Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego? Tą informację można otrzymać na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: „Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128), wynosi ona 800 zł.” Jeśli kandydat nie zda egzaminu z wynikiem pozytywnym, musi ponownie uiścić opłatę egzaminacyjną, aby kolejny raz przystąpić do egzaminów. Warto dobrze się przygotować, aby ponosić kilkukrotnie kosztów, które mimo wszystko do niskich nie należą.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]