Co to jest strona tłumaczenia? Jaką ilość znaków posiada?

Co to jest strona tłumaczenia? Jaką ilość znaków posiada?

28 marca, 2019 Wyłączono przez Piotr Cieślak

 

Strona tłumaczenia ilość znaków – o co w tym wszystkim chodzi?

Dzięki licznym fontom dostępnym w programach tekstowych, możemy napisać tekst czcionką Helvetica o rozmiarze 4, a możemy równie dobrze wykorzystać gabaryty Showcard Gothic i powiększyć do rozmiaru 44. Ten sam tekst może zająć wówczas pół linijki albo nawet kilkanaście stron. Warto dlatego wiedzieć, że dla tłumacza formatowanie tekstu nie ma znaczenia – zamiast patrzeć na liczbę stron sformatowanych znaków, patrzy na całkowitą długość tekstu. I tylko na podstawie tego wycenia tekst do tłumaczenia. Strona tłumaczenia ilość znaków – zobacz, o co w tym wszystkim chodzi!

Mam tekst do przetłumaczenia – co dalej?

Kiedy już masz gotowy tekst do przetłumaczenia, wówczas przystępujesz do poszukiwania osoby, która się tym zajmie. Na pewno też chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć, ile będzie kosztowało tłumaczenie. Dlatego coraz więcej biur tłumaczeń zamieszcza na swojej stronie internetowej cennik. A jak go czytać? Kluczowe tutaj jest pojęcie strony tłumaczeniowej.

Co to jest strona tłumaczeniowa?

Niezależnie od tego, jaki tekst chcesz przetłumaczyć (patent, dokumentacja medyczna, a może artykuł publicystyczny?), musisz znać pojęcie strony tłumaczeniowej, czyli liczby znaków, na podstawie której tłumacz się z Tobą rozliczy. Strona tłumaczeniowa to po prostu jednostka rozliczeniowa.

 • w tłumaczeniu zwykłym strona tłumaczeniowa to 1800 zzs
 • w tłumaczeniu przysięgłym strona tłumaczeniowa to 1125 zzs

Co to są znaki ze spacjami?

Strona tłumaczeniowa, ilość znaków i ZZS to podstawowe elementy, które należy znać. ZZS, czyli znaki ze spacjami, to podstawa w rozliczeniu tekstów tłumaczeniowych. Liczba znaków ze spacjami to suma wszystkich występujących w tekście:

 • liter
 • cyfr
 • znaków przestankowych (przecinki, kropki, średniki, wykrzykniki, znaki zapytania)
 • spacji

Strona tłumaczenia ilość znaków: wyliczamy z tekstu źródłowego czy docelowego?

To pytanie, które bardzo często zadają klienci nieobeznani w świecie tłumaczeń. Bo wydawać się może, że wiemy już wszystko:

 • co to jest strona tłumaczeniowa
 • ile znaków to jedna strona tłumaczeniowa
 • co to znaki ze spacjami

Ale wtedy pojawia się kolejne pytanie – w rozliczeniu o który tekst tłumacz pobierze swoje honorarium?

Wyjścia są dwa:

 1. Na ogół tłumacze rozliczają się w oparciu o tekst docelowy (już przetłumaczony). Traktują gotowy wytwór za swoje dzieło i z niego się chętnie rozliczają. Jest to jednak praktyka dość nieprzewidywalna – do czasu przetłumaczenia tekstu i otrzymania rachunku, klienci nie wiedzą, ile zapłacą za tłumaczenie tekstu

 2. Często zdarza się jednak, że biura tłumaczeniowe wyceniają tekst na podstawie tekstu wyjściowego. Jest to praktyka o tyle dobra z punktu widzenia klienta, że cena jest znana od początku, a do tego nie wpływają na nie kwestie związane ze strukturą języka (przykładowo, język polski wymaga dużo więcej słów i interpunkcji, w odróżnieniu od języka angielskiego).

Strona tłumaczenia ilość znaków – uważaj na rodzaj tłumaczonego tekstu!

Wyróżniamy dwa rodzaje tłumaczeń ze względu na status prawny:

 • przysięgłe
 • zwykłe

Jest to o tyle ważny podział, że w zależności od rodzaju tłumaczenia, strona tłumaczenia ilość znaków bardzo mocno się różni!

Strona tłumaczenia ilość znaków w tłumaczeniu zwykłym: wiedza w pigułce

Tłumaczenie zwykłe to tłumaczenie, które tworzy się, gdy potrzebujemy tekst niebędący dokumentem. Przykładowe teksty zwykłe to:

 • opis produktu

 • artykuł naukowy

 • treść przemówienia

 • tekst literacki

Chociaż każdy z wymienionych tekstów charakteryzuje się specyficzną fachowością, to jednak dalej są to tłumaczenia „zwykłe”:

 • Tłumacząc artykuł z dziedziny fizyki niezbędna jest znajomość fachowego słownictwa, zaś w przypadku wiersza kluczowa będzie bezbłędna interpretacja i dobór słów do kontekstu.
 • Tłumaczenia zwykłego może podjąć się dosłownie każdy (ale oczywiście lepiej, żeby zajęli się nim wykwalifikowani tłumacze posiadający odpowiednie certyfikaty poświadczające znajomość języka).
 • Tłumaczenie zwykłe nie wymaga uwierzytelnienia pieczątką tłumacza przysięgłego
 • W przypadku tłumaczenia techniczne zwykłego, jedna strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami

Strona tłumaczenia ilość znaków w tłumaczeniu przysięgłym: wiedza w pigułce

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Tłumacz przysięgły jest bowiem osobą, która bierze za tłumaczony przez siebie tekst odpowiedzialność prawną. Każdy błąd tłumacza przysięgłego może nieść za sobą ogromne konsekwencje, dlatego jest to zawód dla elity wśród tłumaczy, ściśle regulowany przez Ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nią, każdy tłumacz przysięgły musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa

 • znać język polski
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
 • ukończyć studia wyższe
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski

Nie powinno więc dziwić, że liczba tłumaczy przysięgłych jest mocno ograniczona. Tendencja spadkowa doprowadziła do tego, że egzamin z najpopularniejszego języka – angielskiego – w ostatnich latach zdaje ledwie kilkanaście osób w Polsce.

Kiedy sięgnąć po tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe (zwane również uwierzytelnionym/zaprzysiężonym) potrzebne jest wtedy gdy tłumaczymy dokumenty. Tłumaczenie jest ważne wówczas wyłącznie, jeśli widnieje na nim pieczęć uwierzytelniająca. Przykładowe dokumenty to:

 • akt urodzenia

 • akt zgonu

 • prawo jazdy

 • świadectwo maturalne

 • dyplom ukończenia studiów

 • zaświadczenie o niekaralności

Strona tłumaczenia ilość znaków – tłumaczenie przysięgłe w pigułce:

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego znacząco odbiega od strony rozliczeniowej tłumaczenia zwykłego

Tłumaczenia przysięgłe są określone ustawą i nie mogą być jakkolwiek omijane przez uprawnione do tłumaczenia instytucje

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego składa się z 25 linijek tekstu po 45 znaków każdy, czyli 1125 znaków ze spacjami

Uwaga na różne praktyki biur tłumaczeniowych!

Tak jak wspomnieliśmy, w przypadku tłumaczeń przysięgłych strona rozliczeniowa jest zdeterminowana przez ustawę. Jednak jeśli chodzi o tłumaczenia zwykłe, wszystko jest kwestią praktyki.

Przyjęło się, że strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami, ale warto być czujnym!

Okazuje się, że na rynku coraz częściej pojawiają się biura tłumaczeń korzystające z niewiedzy klientów. Proponowane przez nie niskie stawki wynikają z tego, że biura określają stronę rozliczeniową jako 1500 znaków ze spacjami. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na niższą stawkę za stronę rozliczeniową – ale jest to tylko pozorna oszczędność! W przypadku długich tekstów, zmniejszenie strony rozliczeniowej o 300 znaków ze spacjami może stanowić kolosalną różnicę!

Czy jedna strona rozliczeniowa odpowiada jednej kartce papieru?

Mówiąc o stronie rozliczeniowej warto pamiętać, że mowa nie o kartce papieru, lecz o liczbie znaków. Niezależnie od liczby kartek tekstu (co może wynikać np. z jego formatowania), należy patrzeć na liczbę znaków ze spacjami. Tłumaczenie tekstu pisanego rozmiarem czcionki 44 kosztuje tyle samo, co przekład tekstu o czcionce rozmiaru 4, choć zajmuje kilkanaście razy więcej miejsca!

Pamiętaj:

 • Każda wielokrotność 1800 zzs (lub 1125 zzs w przypadku tłumaczenia przysięgłego) odpowiada jednej stronie rozliczeniowej
 • Klient płaci za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową!

Przykład:

Mając tekst liczący 10 823 zzs zapłacimy za 7 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego (10 823 zzs to jest 6 x 1800 zzs + 23 zzs) – innymi słowy, otrzymujemy sześć „zapełnionych” stron rozliczeniowych i jedną „napoczętą”, za którą płacimy jak za zapełnioną.

Jeżeli zaś tekst liczący 10 823 zzs wymaga tłumaczenia przysięgłego, wówczas zapłacimy za 10 stron rozliczeniowych (10 823 zzs to jest 9 x 1125 zzs + 698 zzs). Otrzymujemy dziewięć „zapełnionych” stron i jedną „napoczętą”.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 4]